Antstolio pagalba – saugiklis nuo paveldimų skolų naštos

Nors po artimo žmogaus mirties mažiausiai norisi galvoti apie teisines procedūras, daugeliu atvejų tai yra vienintelis būdas išvengti vėlesnių teisinių ginčų, bylinėjimosi teismuose ir papildomų išlaidų.
Kaip elgtis priimant palikimą, kad nereikėtų tempti palikėjo įsipareigojimų naštos? Į klausimus atsako ir pataria antstolė Ramunė Jasutė.

Ar iš tiesų su palikimu galima paveldėti ir problemas?
Taip. Iš pažiūros paprasčiausias palikimo priėmimo kelias – nesiimti jokių teisinių veiksmų ir tiesiog pradėti faktiškai valdyti palikėjo turtą – gali atvesti į labai sudėtingas problemas. Šiuo atveju įpėdinis užsikrauna neribotą atsakomybę už palikėjo skolas: atsako už jas ne tik paveldėtu, bet ir visu savo turtu. Kitaip tariant, palikimo priėmimo būdas nulemia, kokia dalimi prisiimama atsakomybė už palikėjo skolas. Juk palikimas yra ne tik mirusiam asmeniui priklausęs turtas, bet ir daiktinės teisės ar intelektinės nuosavybės teisės, taip pat – ir asmens turėtos pareigos (turtinės prievolės, paties palikėjo testamentu įpėdiniams sukurtos pareigos), įskaitant įsipareigojimus kreditoriams. Kartu su palikimu įpėdiniui nepereina tik visiškai asmeninės palikėjo prievolės – pavyzdžiui, prievolė atlikti viešuosius darbus.

Kaip elgtis, jeigu trūksta informacijos apie palikėjo finansinius reikalus?
Lietuvos įstatymai nesuteikia galimybės išsiaiškinti palikėjo turėtus finansinius įsipareigojimus prieš išreiškiant valią – priimti palikimą ar ne. Tad jeigu palikėjas gyveno ne kartu ir nėra žinoma, ar jis turėjo kokį nors verslą, ar buvo sudaręs lizingo sutarčių, ar buvo pasirašęs vekselių, patartina palikimą priimti sudarant paveldimo turto apyrašą. Priėmęs palikimą pagal apyrašą, įpėdinis įgyja ribotą atsakomybę už palikėjo skolas – už jas atsakoma tik paveldėto turto verte. Apyrašas veikia kaip teisinis saugiklis nuo palikimo vertę viršijančių skolinių įsipareigojimų.

Kur kreiptis įpėdiniui?
Pirmiausia reikėtų kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą, vėliau – į antstolį. Notaras išduoda vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo. Tada vykdomasis pavedimas pateikiamas antstoliui, veikiančiam toje veiklos teritorijoje, kurioje buvo palikėjo paskutinė gyvenamoji vieta. Antstoliui reikėtų pateikti visus turimus dokumentus apie kreditorių pretenzijas ir kitą reikšmingą informaciją. Vadovaudamasis šiais įpėdinio pateiktais duomenimis ir oficialių registrų, kredito įstaigų informacija, antstolis sudaro visų palikimą sudarančių daiktų sąrašą ir pavaldimo turto apyraše išvardija visas žinomas skolines palikėjo teises bei pareigas.

Per kiek laiko po palikėjo mirties būtina pasirūpinti apyrašo sudarymu?
Per tris mėnesius
. Tai yra pakankamai trumpas terminas, juolab, kad iki 2001 metų, kol galiojo senosios redakcijos Civilinis kodeksas, palikėjo turto priėmimui buvo nustatytas pusės metų terminas. Priėmus palikimą ir praėjus 3 mėnesiams, atgal grįžti jau nebegalima. Jeigu paaiškėja, kad palikėjas turėjo daug skolų, terminas sudaryti paveldimo turto apyrašą jau būna praleistas. Palikimo priėmimo sandoris yra neatšaukiamas – siekiant jį nuginčyti, būtina kreiptis į teismą ir tik teismas gali pakeisti įpėdinio teisinę padėtį.

Kiek kainuoja paveldimo turto apyrašo sudarymas?
Apyrašo kaina priklauso nuo procedūrai skiriamo laiko ir antstolio veiksmų apimties. Beje, jeigu palikėjo skolos aiškios ir nelabai didelės, apyrašas nebūtinas. Pavyzdžiui, paveldimas butas, kurio savininkas turėjo tik vieną skolą – už komunalines paslaugas. Tokiu atveju apyrašo sudarinėti nebūtina, jeigu buto vertė atitinkamoje vietovėje viršija skolos dydį.
Kaip apsispręsti, ar verta investuoti šiek tiek savo laiko ir lėšų į paveldimo turto apyrašo procedūrą? Daugeliu atvejų tai padaryti be kvalifikuoto teisininko konsultacijos būtų sunku, tačiau ir šioje srityje būtent antstolių teisinės konsultacijos ir patarimai gali gerokai sumažinti rūpesčių naštą. Antstoliai, turėdami didelę patirtį priverstinio prievolių vykdymo srityje ir disponuodami reikiama informacija iš oficialių įstaigų, turi galimybę tiksliausiai prognozuoti ir padėti valdyti galimas palikimo priėmimo pasekmes.

 

Panašūs straipsniai

Leave a Comment