Teisės klinikos teikiamos nemokamos paslaugos taps prieinamesnės

Šią savaitę Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Teisingumo ministerijos siūlymui viešajai įstaigai „Vilniaus universiteto Teisės klinika” perduoti trejiems metams pagal panaudotos sutartį sostinėje esančias administracines patalpas (Vilniaus g. 25) .
1998 metais įsteigta Vilniaus universiteto Teisės klinika per metus sulaukia nuo 2000 iki 3000 asmenų prašymų, kuriuose prašoma suteikti nemokamą teisinę pagalbą. Ši viešoji įstaiga teikia pirminę teisinę pagalbą bei rengia procesinius dokumentus teismams. Šioje viešojoje įstaigoje kiekvienais metais praktiką atlieka 40-45 III-V Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kurso studentai, kurie įgytas žinias pritaiko praktikoje teikdami nemokamas konsultacijas.

„Vilniaus universiteto Teisės klinikoje dirbantys teisininkai džiaugiasi, turėdami galimybę neatlygintinai naudotis Teisingumo ministerijos suteiktomis patalpomis. Tokia Teisingumo ministerijos pagalba yra ypatingai reikšminga Teisės klinikos veiklai. Suteikiamos patalpos leidžia tinkamai priimti pakankamai didelį skaičių klientų. Be to, suteiktų patalpų vieta labai patogi vyresnio amžiaus ir neįgaliems klientams, kurie sudaro nemažą dalį visų Teisės klinikos klientų. Taigi galimybę sudaryti panaudos sutartį dėl patalpų naudojimo Teisės klinika vertina kaip vieną svarbiausių paramos formų”, – sako Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorė Vida Petrylaitė.

Praėjusių metų gruodį Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba su Teisės klinika sudarė preliminarią sutartį, pagal kurią ši viešoji įstaiga teiks nemokamą pirminę teisinę pagalbą asmenims iki 2015 m. pabaigos.

Teikdama pirminę teisinę pagalbą, Teisės klinika dalyvaus Teisingumo ministerijos programą „Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą”, kuri yra įtraukta į teisingumo ministro valdymo sričių 2013-2015 metų strateginį veiklos planą.

Įgyvendinant šią programą, siekiama sudaryti galimybes asmenims tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus.
Teisės klinika prisidės prie 16-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos visiems užtikrinimo ir asmenų, turinčių teisę į antrinę teisinę pagalbą, sąrašo praplėtimo įgyvendinimo.

Teisinės konsultacijos Teisės klinikoje yra teikiamos visiems fiziniams asmenims, neatsižvelgiant į jų gaunamas pajamas ar turimą turtą.
Daugiau informacijos apie Teisės kliniką  galima rasti šios viešosios įstaigos internetiniame puslapyje.

Panašūs straipsniai

Leave a Comment