Vedybų sutartis dažniausiai sudaro didmiesčių gyventojai

Kiekvienais metais vis daugiau asmenų sudaro vedybų sutartis, kurios yra registruojamos Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomame Vedybų sutarčių registre, kurio tvarkymui metodiškai vadovauja Teisingumo ministerija. Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis, daugiausia sutarčių sudaroma didžiuosiuose miestuose: 2012 m. Vilniuje buvo sudarytos 323 sutartys, Kaune – 156, Klaipėdoje – 98, Šiauliuose – 39, Panevėžyje – 20. Vedybų sutartis – tai sutuoktinių susitarimas, kuris nustato jų turtines teises ir pareigas jiems esant susituokus, taip pat nutraukus santuoką ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu…

Skaityti toliau