Nauji elektros tarifų planai gyventojams leidžia sutaupyti

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus klientai, pasirinkę jiems optimalų tarifų planą, už elektros energiją mokėtų mažiau. Siūlomi nauji tarifų planai „Namai” arba „Namai plius” 230 kilovatvalandžių per mėnesį ir daugiau elektros energijos suvartojantiems klientams leidžia sutaupyti reikšmingas sumas, itin palanku šiuos planus rinktis vietoje turimo tarifų plano „12000 kWh”.

Vienos laiko zonos tarifo planu „Standartinis” šiuo metu atsiskaito apie 70 proc. buitinių elektros vartotojų. Vidutiniškai tokie namų ūkiai per mėnesį sunaudoja apie 100 kWh elektros energijos.

Kas dešimtas elektros energijos vartotojas suvartoja daugiau nei 230 kWh elektros energijos per mėnesį – jiems verta įsitikinti, ar yra pasirinkę palankiausią tarifo planą.

Tarifų planai „Namai” ir „Namai plius”, vartotojams pasiūlyti kiek daugiau nei prieš metus, pastaruoju metu ypač išpopuliarėjo – šiais tarifų planais birželio pabaigoje jau naudojosi daugiau kaip 12 000 LESTO klientų. Tarifų planams „Elektrinės viryklės” ar „12000 kWh” yra taikomi papildomi reikalavimai, todėl tarifų planai „Namai” ir Namai plius” vartotojams pasiūlyti kaip alternatyva šiems planams – be papildomų įsipareigojimų naujus tarifų planus gali pasirinkti visi vartotojai.

Pasirinkti tarifų planą „Namai plius” vietoje turimo „12 000 kWh” tarifų plano ypač palanku gyventojams, suvartojantiems daug elektros energijos. Tuomet nereikia įsipareigoti per 12 kalendorinių mėnesių suvartoti būtiną 12000 kWh elektros energijos kiekį, neatliekami mokėtinos sumos perskaičiavimai, nesuvartojus 12 000 kWh. Pavyzdžiui, jau suvartojus 10 000 kWh ar daugiau elektros energijos, tarifo planas „Namai plius” dažniausiai tampa patrauklesnis už senąjį „12 000 kWh” tarifo planą”, – aiškina Deimantė Bareikienė, LESTO Klientų aptarnavimo valdymo departamento direktorė.

Šiuo metu vartotojas, pasirinkęs „12 000 kWh” planą, suvartoja vidutiniškai apie 22 000 kWh elektros energijos per metus; pakeitęs tarifo planą į „Namai plius”, jis per metus sutaupytų apie 300 Lt. Kuo didesnis elektros energijos suvartojimas – tuo didesnę naudą vartotojams lemia teisingai pasirinkti tarifų planai. Per pusantrų metų vartotojų, pasirinkusių tarifo planą „12 000 kWh”, skaičius sumažėjo daugiau nei per pusę – nuo 4,5 tūkst. 2011 metų sausį iki 2,2 tūkst. š. m. birželio pabaigoje.

„Klientai keisti tarifo planą gali vieną kartą per 12 kalendorinių mėnesių arba pasikeitus klientui taikomiems elektros energijos įkainiams. Verta pasiskaičiuoti, kuris planas yra tinkamiausias – palankiausio tarifo plano skaičiuoklę galima rasti internetinėje svetainėje www.lesto.lt”, – aiškina D. Bareikienė.

Pažangesnis atsiskaitymas

Pasirinkus tarifų planus „Namai” ir „Namai plius” yra taikomas pažangesnis atsiskaitymo būdas, lyginant su tradicine atsiskaitymo knygele – kiekvienas šiuos tarifų planus pasirinkęs klientas gauna PVM sąskaitas faktūras, kurias gali pamatyti savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt, jas apmokėti gali tiesioginiu debetu, per elektroninę bankininkystę ar kitais įprastais būdais.

Planai „Namai” ir „Namai plius” sudaryti iš dviejų dedamųjų: suvartotos energijos dedamosios (ct/kWh) ir pastoviosios dedamosios (Lt/mėn.). Suvartotos elektros energijos įkainiai skiriasi, pasirinkus vienos arba dviejų laiko zonų tarifus. Mėnesio įmokos dydis apskaičiuojamas pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą arba pagal kliento deklaruotus faktinius skaitiklio rodmenis.

Gyventojams, atsiskaitantiems tarifų planu „Standartinis” vienos laiko zonos tarifu ir per metus suvartojantiems 2 727 kWh (apie 230 kWh per mėnesį) ir daugiau, naudinga apsvarstyti mokėjimo plano „Namai” pasirinkimą. Pasirinkus planą „Namai” kas mėnesį mokama 10 Lt pastovioji dedamoji, o elektros energijos kaina mažesnė – 41,6 ct/kWh. Jei pasirinktas dviejų laiko zonų tarifas, tuomet planas „Namai” dažniausiai bus naudingesnis, kai suvartojama apie 3 000 kWh per metus – taikoma 10 Lt pastovioji dedamoji ir 44,6 ct/kWh kaina už dienos metu suvartojamą elektrą bei 34,3 ct/kWh kaina už naktį ir savaitgaliais vartojamą elektrą.

Daugiau nei 7 000 kWh per metus (apie 590 kWh per mėnesį) suvartojantiems ir vienos laiko zonos tarifų planu „Standartinis” atsiskaitantiems klientams reiktų įvertinti tarifų plano „Namai plius” pasirinkimą. Šio plano pastovioji dedamoji sudaro 20 litų, o suvartota elektros energija apmokama 39,9 ct/kWh kaina. Kai suvartojama nuo 8 300 kWh per metus, dažniausiai naudingas tampa „Namai plius” dviejų laiko zonų tarifas. Pasirinkus dviejų laiko zonų tarifą, taikoma 20 Lt pastovioji dedamoji ir dienos metu suvartojama elektra kainuoja 42,7 ct/kWh, o naktimis ir savaitgaliais – 33,3 ct/kWh.

LESTO klientai informaciją apie jiems taikomus tarifų planus, sąskaitas ir mokėjimus gali sužinoti savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt, taip pat telefonu 1802 ar atvykę į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

Panašūs straipsniai

Leave a Comment