Perkate kelionę – žinokite savo teises

Atsiplėšti nuo kasdienybės kelionėje mėgstame kiekvienas– vieniems patinka aktyvios atostogos slidinėjant, kitus traukia pažintinė kelionė tyrinėjant kultūros paminklus, poilsinė kelionė bangų skalaujamoje pakrantėje. Mintimis jau pradėjote krautis lagaminus? Neskubėkite – minutėlei stabtelėkite ir prieš įsigydami kelionę susipažinkite su svarbiausiais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patarimais.

1. Sužinokite apie kelionių organizatorių

Prieš įsigydami kelionę būtinai išsiaiškinkite, kas yra Jūsų kelionės organizatorius. Paprastai tokia kelionė įsigyjama iš tarpininko – kelionių agentūros, kuri jau perparduoda galutiniam vartotojui kelionių organizatoriaus keliones (kitaip – kelionių paketus). Pasitikrinkite informaciją apie šį kelionių organizatorių. Kelionių organizatorių sąrašas skelbiamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapyje www.vvtat.lt, skiltyje „Turizmo paslaugų teikėjai“. Patikrinkite, ar kelionių organizatorius (ne tarpininkas – kelionių agentas!) yra įtrauktas į šį sąrašą, ar gali verstis išvykstamuoju turizmu ir ar turi kelionių organizatoriaus draudimą nemokumo ar bankroto atveju. Taip pat rekomenduojame perskaityti atsiliepimus apie kelionių organizatorių ir (ar) kelionių agentūrą specialiose skundų bei atsiliepimų svetainėse. Taip galėsite įvertinti konkretaus paslaugų teikėjo patikimumą.

2. Įdėmiai perskaitykite sutartį ir jos priedus

Nors dauguma vartotojų puikiai išmano savo teises, visgi, apie pareigas kartais pamiršta. Štai Jums pavyzdys: kelionės metu pareiškėte nepasitenkinimą dėl kambario tipo, nes su kelionių organizatoriumi tarėtės kitaip, tačiau ginčo nagrinėjimo metu paaiškėja, kad sutarties priede buvo pateikta visa informacija apie kambario tipą. Neturint kitų įrodymų, toks Jūsų nusiskundimas būtų laikomas nepagrįstu. Atminkite, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią! Todėl prieš pasirašydami turizmo paslaugų pirkimo sutartį, įdėmiai perskaitykite sutarties sąlygas bei jos priedus, nepamirškite išsiaiškinti informacijos apie transportą, apgyvendinimą, maitinimą, maršrutą, galutinę kelionės kainą, sutarties nutraukimo sąlygas ir skundų nagrinėjimo tvarką. Reikalaukite, kad sutartos kelionės sąlygos būtų pateiktos raštu ir saugokite savo kelionės sutartį iki pat kelionės pabaigos.

3. Turėkite vietinio atstovo kontaktus

Prieš išvykdami į kelionę sužinokite kelionės organizatoriaus atstovo ir/ar vietinių agentūrų kontaktus. Jų reikės jei kelionės metu kiltų nesklandumų, prireiktų papildomos informacijos ar reikėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi.

4. Kaip elgtis, jei kilo ginčas?

Viešbutis su vaizdu į jūrą, sušių barai, pramoginės ekskursijos ir nemokamas maitinimas – visa tai buvo sutartyje, tačiau realybė gerokai neatitiko sąlygų? Kelionės organizatorius yra atsakingas turistui už sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, nepaisant to, ar tuos įsipareigojimus turėjo įvykdyti kelionės organizatorius ar kiti paslaugų teikėjai, kurių pagalba kelionės organizatorius naudojosi.

Jei kelionės metu Jūs turite nusiskundimų, nedelsdamas pareikškite pretenzijas kelionių organizatoriaus atstovams, o jiems nesiėmus jų spręsti – pateikite pretenzijas raštu. Teisės aktai nustato, kad jeigu sutartis nėra vykdoma atsižvelgiant į turisto protingus lūkesčius, kelionės organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius, todėl rekomenduojame išsaugoti visus mokėjimo kvitus ir sąskaitas už papildomas išlaidas, kurios atsirado dėl iškilusių problemų (pavyzdžiui, nebuvo pietų, nors pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį maitinimo tipas buvo „viskas įskaičiuota”), taip pat aiškiai fiksuoti kylančius neatitikimus (daryti nuotraukas, filmuoti). Surinkus visus įrodymus bus lengviau išspręsti ginčą dėl nuostolių atlyginimo.

Grįžęs iš kelionės vartotojas pretenziją kelionių organizatoriui turi pateikti ne vėliau kaip per 14 dienų. Prie pretenzijos reikėtų pridėti nuostolius pagrindžiančius įrodymus, nuotraukas ar vaizdo įrašus. Kelionės organizatorius privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pretenzijų gavimo dienos raštu atsakyti vartotojui į jo pareikštas pretenzijas. Ginčo su kelionių organizatoriumi nepavykus išspręsti taikiai, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Kartu su prašymu nepamiškite pateikti Jūsų turimų dokumentų kopijas (sutarties kopiją, nuostolius patvirtinančius dokumentus, kreipimąsi į kelionių organizatorių, kelionių organizatoriaus atsakymą, nuotraukas ir kt.).

Linkime nepakartojamų įspūdžių!

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
informacija

Panašūs straipsniai

Leave a Comment