Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija keliasi į elektroninę erdvę

Nuo 2013 m. kovo 1 d. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), įgyvendinusi Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių paslaugų sistema” ir modernizavusi Informacinę sistemą „Pagalba”, pradėjo per Inspekcijos paslaugų portalą teikti elektronines paslaugas. Šios modernios sistemos pagalba gyventojai, verslo atstovai bei valstybės institucijos galės efektyviau naudotis Inspekcijos paslaugomis ir visais aktualiais klausimais tiesiogiai kreiptis į VDAI internetu.

Nuo kovo mėnesio Inspekcijoje veikia paslaugų portalas, užtikrinantis abipusį ryšį su paslaugos gavėjais. Prie jo pirmąjį kartą jungiamasi per E. valdžios vartus keliais skirtingais būdais – naudojantis elektronine bankininkyste, elektroniniu parašu, asmens tapatybės kortele ar valstybės tarnautojo kortele. Pakartotinai jungiamasi paprastai – naudojant susikurtą vartotojo vardą ir slaptažodį. Kelios prisijungimo galimybės užtikrina naudojimosi portalu patogumą.

Gyventojai elektroniniu būdu kreiptis į Inspekciją gali ne tik norėdami sužinoti, kas ir kokius jų asmens duomenis tvarko, bet ir pateikti skundą, prašymą ar pranešimą, konsultuotis. Per portalą paslaugos užsakomos, galima nuolat stebėti jų vykdymą bei gauti rezultatus užsakovui patogiu būdu. Užsisakius mokamą paslaugą, už ją taip pat galima sumokėti internetu.
Paslauga duomenų subjektui susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais savo asmens duomenimis Inspekcijoje jau buvo teikiama, tačiau, pasak projekto vadovės Ritos Vaitkevičienės, dėl proceso sudėtingumo ja naudojasi labai mažai asmenų. Įgyvendinus projektą ši paslauga tapo daug paprastesnė, todėl tikimasi didesnio gyventojų aktyvumo.

Naudojantis elektroninėmis paslaugomis, taip pat mažinama administracinė našta verslui – nebereikia rengti popierinių dokumentų, siųsti jų paštu ar pristatyti į Inspekciją. Taip sutaupoma ne tik lėšų, bet ir laiko. Verslui elektroninėje erdvėje teikiamos tokios paslaugos – išankstinės patikros procedūros vykdymas; duomenų valdytojų registracija ir registracijos duomenų keitimas asmens duomenų valdytojų valstybės registre; duomenų valdytojų atsakymų į VDAI užklausimus dėl tvarkomų asmens duomenų teikimas ir leidimo teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes išdavimas.

Norintys gauti individualizuotą paslaugą, visais dominančiais klausimais į Inspekciją gali kreiptis užpildydami formą, tačiau paslaugos teikiamos ir nenorintiems savęs identifikuoti vartotojams – palikta galimybė teikti paklausimus elektroniniu paštu bei „klausiate-atsakome” skiltis VDAI interneto svetainėje. Nenorintiems ar neturintiems galimybės kreiptis į Inspekciją internetu, paslaugos toliau teikiamos ir įprastais būdais.

Projektas „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių paslaugų sistema” pradėtas vykdyti 2010 m. III ketvirtį ir planuojamas baigti 2013 m. II ketvirtį. Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems” įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos”. Plačiau sužinoti apie Inspekcijos teikiamas elektronines paslaugas bei jas užsisakyti galima interneto svetainėje www.ada.lt, skyrelyje Paslaugos.

Panašūs straipsniai

Leave a Comment